vəsf

vəsf
is. <ər.>
1. Bir şəxsin və ya bir şeyin malik olduğu sifət, keyfiyyət, hal; səciyyə. Zatinə kimsə irməz, vəsfini bilməz. Nəs.. <Vəzir:> Bəlkə bu tədbir ilə dəxi Teymur ağanın vəsfi onun dilinə gəlməyə. M. F. A.. Vəsf etmək – bir şeyin xüsusiyyətlərini, sifətlərini, keyfiyyətini təfərrüatı ilə göstərmək, təsvir etmək. Vaiz bizə dün duzəxi vəsf etdi. F.. Bu məktubumda axund Molla Sadığın vəz məclisini sənə vəsf edirəm. M. F. A.. Vəsf eləyim bir şeirlə dayandığım bu təpəni. M. R..
2. Tərif, hüsn, mədh. Yaza bilməz ləblərin vəsfin tamami-ömrdə. F.. Mən sənin vəsfini, ey mahi-kərəm; Hafizdən, Camidən artıq söylərəm! M. P. V.. Vəsfin yayılıb mahala; Maşallah o xəttü xala. A. Ə.. Vəsf etmək – tərif etmək, mədh etmək. Nəsimi necə vəsf etsin ki, hüsnün binəhayətdir. Nəs.. Edər vaiz mükərrər vəsf abi-kövsəri, amma. Q. Z..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”